V této kategorii jsou samostatné weby tříd ZŠÚL. Starají se o ně žáci s třídním učitelem. Cílem třídních nástěnek je podpora komunikace mezi žáky, učiteli, rodinou žáka; podpora přístupu k třídním informacím a aktivitám. Samozřejmě podpora týmové třídní práce a budování dobrých vztahů třídního kolektivu.